เกี่ยวกับเรา
About us
 
ประวัติบริษัท
 
บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดย คุณเผ่า กู้เกียรตินันท์
ตั้งอยู่ บนเนื้อที่ 2 ไร่ ที่ซอยสุขสวัสดิ์ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ใช้ชื่อว่า บริษัท อุทิศอุตสาหกรรมเคมี จำกัด เริ่มจากการผลิตซิงค์ออกไซด์เพียงอย่างเดียว

บริษัท อุทิศอุตสาหกรรมเคมี จำกัด ได้เติบโตขึ้นอย่างน่าพอใจ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2529 ทางท่านกรรมการผู้จัดการได้ทำการตัดสินใจย้ายโรงงานมาอยู่ที่มหาชัยบนพื้นที่ 34 ไร่ และได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นบริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จวบจนปัจจุบัน

บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์หลายชนิด โดยผลิตภัณฑ์ของ บริษัท
อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นั้นถูกนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมมากมาย เช่น
อุตสาหกรรมยาง, อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมเซรามิก, อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, ผลิตน้ำประปา, และอุตสาหกรรมอื่นๆ
 
COMPANY BIOGRAPHY
 
Utids Enterprise Co., Ltd. had established since 1982 by founder Mr. Phao Kukiatinanta at Suksawat area to product only Zinc Oxide. The business was continuously growing. On 1986, he decided to locate new factory on Samut Sakhon.
 
ระบบการจัดส่ง
Logistic System
 
 
 
ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อสังคม
Social Participation
 
โครงการโรงงานสีขาว และโครงการ To be number one
 
   
 
ฝึกซ้อมการกู้ภััยและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ
 
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
 
 

ด้านศาสนามีการทำบุญตักบาตรประจำปีทอดผ้าป่า ณ วัดโสภณาราม

 
   
 
 

                                                                             Copyright @ 2010 Utids Enterprise Co.,Ltd. All right reserved.